+39 0575 680759

Klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności i poufność danych

Szukaj nieruchomości

Niniejsza strona internetowa jest własnością Agencji JKM. Używając jej zgadzacie się na poniższe warunki użytkowania.

Wszystkie dane i informacje zamieszczone w niniejszej stronie służą w celu opisania nieruchomości. Agencja JKM nie jest odpowiedzialna za błędy, niedokładności lub braki w danych. Ewentualne nieścisłości dotyczące zdjęć, szczegółów lub wymiarów są możliwe, ale nie intencjonalne. Informacje należy traktować, jako dane ogólne i orientacyjne, które mogą ulec zmianom.

Strona może być poprawiona, aktualizowana lub wykreślona w każdym momencie bez uprzedzenia. Agencja JKM nie jest odpowiedzialna za wirusy, które przez niniejszą stronę internetową mogą w jakikolwiek sposób zaatakować inne systemy.

Prawo własności:

Wszystkie dokumenty, zdjęcia i inne dane zawarte na niniejszej stronie są własnością Agencji JKM Real Estate Agency. Dozwolone jest pobieranie, drukowanie lub używanie zawartości strony internetowej jedynie dla celów osobistych.

Zasady zachowania poufności informacji:

Agencja JKM, zgodnie z Włoskim Prawem w sprawie poufności danych (Dekret Prezydencjalny 196/2003), zobowiązuje się chronić prywatności i danych personalnych, poprzez bezpieczną i pewną stronę internetową.

  1. Używamy danych personalnych jedynie w celu dostarczenia usług 
  2. Dane personalne mogą być użyte w innych celach jedynie po uprzednio uzyskanej na to zgodzie
  3. Przekazujemy dane personalne osobom trzecim wyłącznie, gdy jest to konieczne w celu dostarczenia pożądanych usług
  4. W każdym momencie można wystąpić o usunięcie, zmianę lub aktualizację danych
  5. Dozwolone jest wykorzystanie danych personalnych w bazie danych agencji.
  6. Gwarantujemy wzorowe i legalne przekształcanie danych personalnych i ochronę prywatności poprzez zastosowanie odpowiednich reguł w celu zabezpieczenia poufności, prawności i dostępności informacji.